ข่าวและประกาศ >> ข่าวผู้บริหาร
สัมมนา "โครงการศึกษาปรับปรุงระดับเกณฑ์มาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน"
share facebook

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จัดสัมมนาแถลงผลการดำเนินงานประจำปี 2559 "โครงการศึกษาปรับปรุงระดับเกณฑ์มาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน" โดยมี นายวรยุทธ คงบุญ ผู้อำนวยการกลุ่มกำกับอนุรักษ์พลังงาน 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาดังกล่าว ณ ห้องนพวงศ์ 1 โรงแรม เดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ
การชี้แจงผลการดำเนินการของโครงการดังกล่าว ซึ่งได้ดำเนินการด้านการศึกษาเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพของอาคาร,แนวทางการยกระดับมาตรฐานของอาคารใหม่,งานพัฒนาและทดสอบเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจประเมินค่าพลังงานในอาคาร รวมไปถึงกิจกรรมรับฟังความคิดเห็น สร้างความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรวิชาชีพ และสถาบันการศึกษา ที่ให้ความร่วมมือในการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ขยายตัวในวงกว้างอย่างทั่วถึง ซึ่งสามารถช่วยลดการใช้พลังงานในภาคอาคารและบรรลุเป้าหมายตามแผนอนุรักษ์พลังงานของกระทรวงได้
นอกจากนี้ยังมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง "โปรแกรมประเมินค่าการอนุรักษ์พลังงานในอาคารผ่านระบบเว็บไซต์ (BEC Web-based)" ซึ่ง พพ. ได้พัฒนาให้เข้ากับนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล และยังมีการจัดนิทรรศการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแนวทางการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานของอาคารใหม่ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สนใจในการออกแบบอาคารเพื่ออนุรักษ์พลังงาน ลดต้นทุน ลดค่าใช้จ่าย วันนี้ 9 พฤษภาคม 2560

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537