ข่าวและประกาศ >> ข่าวภูมิภาค
คณะวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบางหวานพัฒนา เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
share facebook
สำนักพลังงานจังหวัดภูเก็ต นำคณะวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบางหวานพัฒนา เจ้าหน้าที่ อบต.กมลา อส.พน. ต. กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) โดยการนำของ นายวิโรจน์ ดำคง พลังงานจังหวัดภูเก็ตและคณะฯ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ จำนวน 25 ท่าน เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537