ข่าวและประกาศ >> ข่าวผู้บริหาร
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสองหน่วยงาน โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
share facebook
นางสาวราตรี ไขศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้ให้การต้อนรับ คณะเยี่ยมชมจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ โดยได้มอบหนังสือประวัติ "บ้านพิบูลธรรม" แก่คุณจีราภา ริ่วเหลือง หัวหน้ากองส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน หัวหน้าคณะเข้าเยี่ยมชม พร้อมทั้งมีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสองหน่วยงาน ในประเด็นการพัฒนาภารกิจของหน่วยงานให้มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากขึ้น โดยสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตรย์ กำลังดำเนินงานด้านการส่งเสริมทั้งด้านศิลปวัฒธรรมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการบูรณปฏิสังขรศาสนสถาน และจัดแสดงนิทรรศการ "นิทรรศน์รัตนโกสินทร์" จึงเข้าเยี่ยมชมและขอความคิดเห็นจากหน่วยงานต่างๆ ซึ่ง พพ.นับเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีภารกิจการพัฒนาพลังงานและยังมีการพัฒนาหน่วยงานมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537