ข่าวและประกาศ >> ข่าวผู้บริหาร
การบรรยายหัวข้อ พลังงานทดแทน : ทางรอดสู่อนาคต ตามหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 9 (วพน. 9)
share facebook
นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) ได้รับเชิญจากสถาบันวิทยาการพลังงาน(วพน.) เพื่อเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "พลังงานทดแทน : ทางรอดสู่อนาคต ตามหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 9 (วพน. 9) ที่อาคาร C ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ การบรรยายฯ ในวันนี้ เพื่อเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องนโยบายด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานแก่ผู้เข้าร่วมหลักสูตร วพน. 9 ประมาณ 72 ท่าน โดยมีการบรรยายถึงภาพรวมของแผนอนุรักษ์พลังงาน(EEP) และแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP) ทิศทางและเป้าหมายพลังงานทดแทนของโลกและประเทศไทย ตัวอย่างของประเทศที่พัฒนาแล้วที่ประสบความสำเร็จในการจัดหาพลังงานทดแทน รวมทั้งได้ตอบคำถาม และร่วมรับฟังการแสดงความคิดเห็นในนโยบายด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งได้มีการชี้แจงข้อเท็จจริงต่างๆ และสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้เข้าร่วมหลักสูตร วพน. 9 ได้เป็นอย่างดี ณ อาคาร C ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537