ข่าวและประกาศ >> ข่าวผู้บริหาร
พิธีรดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2560
share facebook
พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีรดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2560 พร้อมกล่าวอวยพรให้แก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน ที่เข้าร่วมในพิธี โดยมีนายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน,นายสำนึก บำรุงสาลี,นายธรรมยศ ศรีช่วย รองปลัดกระทรวงพลังงาน นำข้าราชการ และผู้เข้าร่วมพิธี รดน้ำขอพร รัฐมนตรีกระทรวงพลังงาน และอดีตผู้บริหารระดับสูง ผู้อาวุโส ในการนี้ นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน นำข้าราชการ พพ. ร่วมพิธีดังกล่าวแสดงความเคารพรัก และรับพรเพื่อเป็นสิริมงคลในชีวิต บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่น และมิตรภาพดีๆ จึงถือได้ว่าเป็นวันสำคัญของกระทรวงพลังงานอีกวันหนึ่ง และเป็นโอกาสที่ดีในการพบปะสรรสรรค์ คงไว้ซึ่งวัฒนธรรมที่ดีงามสืบไป ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 15 อาคารบี ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537