ข่าวและประกาศ >> ข่าวผู้บริหาร
การสัมมนา "โครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานคอมเพรสเซอร์เครื่องทำความเย็น"
share facebook
นายวัชรินทร์ บุญฤทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานภาคประชาชนและธุรกิจ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา "โครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานคอมเพรสเซอร์เครื่องทำความเย็น" โดย พพ.ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นที่ต้องมีการศึกษาจัดทำมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานคอมเพรสเซอร์เครื่องทำความเย็น เพื่อใช้ในการส่งเสริมให้มีการใช้อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง การสัมมนาในครั้งนี้จึงถือเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการ และรับฟังข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นจากทั้งหน่วยงานภาครัฐ นักวิชาการ และผู้ประกอบการที่ผลิต หรือจำหน่าย รวมไปถึงรับฟังแนวทางการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องในการกำหนดค่ามาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานคอมเพรสเซอร์เครื่องทำความเย็น โดย ผศ.ดร.วัชรพงษ์ ธัชยพงษ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นให้เกิดการปรับปรุง พัฒนาประสิทธิภาพของผลิตภันฑ์ ตลอดจนแนวทางการส่งเสริมที่มีความเหมาะสมกับประเทศไทยต่อไป ณ ห้องบำรุงเมือง ชั้น 4 โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537