ข่าวและประกาศ >> ข่าวผู้บริหาร
การสัมมนา "โครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานเครื่องอัดอากาศอุตสาหกรรม"
share facebook
นายสาร์รัฐ ประกอบชาติ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา "โครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานเครื่องอัดอากาศอุตสาหกรรม" โดยมี นายวัชรินทร์ บุญฤทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานภาคประชาชนและธุรกิจ พพ. กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการฯ ที่ พพ.ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องมีการศึกษาจัดทำมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงารเครื่องอัดอากาศอุตสาหกรรม เพื่อใช้ในการส่งเสริมให้มีการใช้อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงต่อไป การสัมมนาในครั้งนี้จึงถือเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการ และรับฟังข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นจาก ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ นักวิชาการ และผู้ประกอบการที่ผลิตหรือจำหน่ายเครื่องอัดอากาศอุตสาหกรรม รวมไปถึงรับฟังแนวทางการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องในการกำหนดค่ามาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานเครื่องอัดอากาศอุตสาหกรรม โดย ผศ.ดร.ณัฐวิทย์ พรหมมา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้การดำเนินโครงการประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทั้งในด้านการผลิตและจำหน่ายเครื่องอัดอากาศอุตสาหกรรมในประเทศไทยต่อไป ณ ห้องบำรุงเมือง ชั้น 4 โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537