ข่าวและประกาศ >> ข่าวภูมิภาค
นิทรรศการสาธิตการใช้งานเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
share facebook
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) ร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย จัดนิทรรศการสาธิตการใช้งานเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กิจกรรมรณรงค์เพิ่มประสิทธิภาพด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน (ครั้งที่ 1) ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเคลื่อนที่ (Energy Mobile Unit) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย มีผู้เข้าชมนิทรรศการ จำนวน 350 คน ในการนี้ นายโอฬาร ธนสัญชัย นายอำเภอศรีนคร ได้ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมบูธของศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537