ข่าวและประกาศ >> ข่าวภูมิภาค
อบรมหลักสูตร "การล้างแอร์ด้วยตนเอง แบบมืออาชีพ" รุ่นที่ 1
share facebook
ศูนย์บริการวิชาการที่1(จังหวัดปทุมธานี) ดำเนินการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน หลักสูตร "การล้างแอร์ด้วยตนเอง แบบมืออาชีพ" รุ่นที่ 1 โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 34 คน เมื่อ วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537