ข่าวและประกาศ >> ข่าวภูมิภาค
"กิจกรรมการล้างแอร์ด้วยตนเอง" รุ่นที่ 1
share facebook
ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) จัดการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน "กิจกรรมการล้างแอร์ด้วยตนเอง" รุ่นที่ 1 ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) หลังมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 30 คน เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537