ข่าวและประกาศ >> ข่าวภูมิภาค
อบรม หลักสูตร "เตาเผาผลิตถ่านแบบถัง 200 ลิตร (แบบตั้ง ) รุ่นที่ 1
share facebook
ศูนย์บริการวิชาการที่ 5(จ.ขอนแก่น) จัดการถ่ายทอด เผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน หลักสูตร "เตาเผาผลิตถ่านแบบถัง 200 ลิตร (แบบตั้ง ) รุ่นที่ 1 โดยมีผู้เข้าอบรม จำนวน 30 คน จาก
-กลุ่มสหกรณ์ชุมชนตำบลพังทุย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
-กลุ่มวิสาหกิจชมชนบ้านคำครึ่ง ต.หัวนาคำ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
-กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านแก้งค้อ ต.นาแพง อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 8-9 มีนาคม 2560

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537