ข่าวและประกาศ >> ข่าวผู้บริหาร
การสัมมนาส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในอาคาร
share facebook
นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธาน "การสัมมนาส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในอาคาร” โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในอาคารธุรกิจ (Promoting Energy Efficiency in Commercial Buildings, PEECB) โดยมีนายพงค์พัฒน์ มั่งคั่ง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงานกล่าวรายงาน ซึ่งโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในอาคารธุรกิจนี้ เป็นอีกโครงการที่จะนำมาสนับสนุนงานพัฒนาประสิทธิภาพพลังงานในอาคารธุรกิจของประเทศ เช่น การศึกษาการจัดทำกรอบนโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงานที่สามารถนำมาเสริมกรอบนโยบายปัจุบันที่มีอยู่ การพัฒนาโปรแกรมจำลองการใช้พลังงานในอาคาร การพัฒนาและจัดฝึกอบรมด้านการอนุรักษ์พลังงานทั้งในระดับเทคนิค การบริหารจัดการ และการวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการรวมถึงการจัดทำโครงการอาคารสาธิต ซึ่งขณะนี้มีอาคารที่เข้าร่วม 12 แห่ง และสามารถดำเนินการจนมีผลการอนุรักษ์พลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ผลสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ ณ โรงแรมดับเบิ้ลยู กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537