ข่าวและประกาศ >> ข่าวผู้บริหาร
การประชุม "Post Meeting of ASEAN-Japan Energy Efficiency Partnership (AJEEP)"
share facebook
นายดนัย เอกกมล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม "Post Meeting of ASEAN-Japan Energy Efficiency Partnership (AJEEP)"โดยมี นายสาร์รัฐ ประกอบชาติ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ผู้แทนจาก พพ. และผู้แทนสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมการประชุมฯ เพื่อแลกเปลี่ยนและหารือเกี่ยวกับความสำเร็จของโครงการ AJEEP ในปี 2016-2017 เสนอแนวทางในการดำเนินโครงการในอนาคตต่อไป การประชุมดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากประเทศญี่ปุ่นด้านงบประมาณและผู้เชี่ยวชาญ เพื่อการส่งเสริมด้านประสิทธิภาพพลังงานและอนุรักษ์พลังงาน เกิดการตื่นตัวและตระหนักถึงการจัดทำแผนงานเพื่อส่งเสริมด้านประสิทธิภาพพลังงานของประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างเป็นระบบและไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งในอนาคตจะช่วยให้การค้าและการลงทุนส่งเสริมด้านประสิทธิภาพพลังงานของภูมิภาคดีขึ้นอีกด้วย เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537