ข่าวและประกาศ >> ข่าวผู้บริหาร
การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำ พพ. ครั้งที่ 1 / 2560
share facebook
ายอำนวย ทองสถิตย์ อดีต อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ในฐานะประธานคณะกรรมการจริยธรรมประจำ พพ. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำพพ. ครั้งที่ 1 / 2560 เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในปีงบประมาน 2559 และการจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม พพ. ประจำปีงบประมาน 2560 รวมทั้งรับทราบผลการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ 2559 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 604 อาคาร 7 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537