ข่าวและประกาศ >> ข่าวภูมิภาค
คณะครู/นักเรียน โรงเรียนโยธินบำรุง เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
share facebook
คณะครู/นักเรียน โรงเรียนโยธินบำรุง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) จำนวน 25 คน
นายอำนวย อ๋องสุทธิ์ หศบ.9 กล่าวให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537