ข่าวและประกาศ >> ข่าวภูมิภาค
อบรม"การล้างแอร์ด้วยตนเอง" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 4
share facebook
ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) จัดฝึกอบรม"การล้างแอร์ด้วยตนเอง" ภายใต้ โครงการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน จำนวน 4 รุ่นๆละ 30 ท่าน
เพื่อ กระตุ้นจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน
โดยเริ่มตั้งแต่
รุ่นที่ 1 วันที่ 23 ก.พ.60
รุ่นที่ 2 วันที่ 24 ก.พ.60
รุ่นที่ 3 วันที่ 27 ก.พ.60
รุ่นที่ 4 วันที่ 28 ก.พ.60
ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช)
ในการนี้ มี คุณสารภี ชัญถาวร
ผู้แทน สำนักถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี เป็นประธานเปิด และมอบเกียรติบัตร ในรุ่นที่ 1
คุณอำนวย อ๋องสุทธิ์ หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช)
เป็นประธานเปิด และมอบเกียรติบัตร ในรุ่นที่ 2,3 และ 4 ตามลำดับ

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537