ข่าวและประกาศ >> ข่าวผู้บริหาร
การสัมมนา "การวิเคราะห์ผลการ อนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม"
share facebook
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน( พพ.) จัดสัมมนา"การวิเคราะห์ผลการ อนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม" ภายใต้โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูลด้านอนุรักษ์พลังงานทางอิเลกทรอนิกส์ เพื่อรองรับภารกิจตามกฏหมายและภารกิจด้านทรัพยากรบุคคลด้านพลังงานโดยมี นายนราพันธ์ ยามาลี ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศข้อมูลพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อพัฒนาระบบการรับส่งรายงานพลังงานผ่านทางอิเลกทรอนิกส์ (E-Form) ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง และพัฒนาฐานข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคลด้านพลังงานที่สามารถทำงานร่วมกับระบบฐานข้อมูลอนุรักษ์พลังงานได้ รวมถึงการวิเคราะห์ผลข้อมูลด้านอนุรักษ์พลังงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ ห้องบำรุงเมือง ชั้น 4 โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537