ข่าวและประกาศ >> ข่าวผู้บริหาร
การประชุม "Renewable Readiness Assessment and RRmap Analysis for Thailand"
share facebook
นายหร่อหยา จันทรัตนา รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานเปิดการประชุม "Renewable Readiness Assessment and RRmap Analysis for Thailand" ที่ได้รับการสนับสนุนดำเนินการจากทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหว่าต่างประเทศ (International Renewable Energy Agency - IRENA) ณ โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท
จากการที่คณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้เข้าร่วมในการประชุมสมัชชาทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ ครั้งที่ 6 เมื่อเดือนมกราคม 2559 ณ กรุงอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ได้มีการเจรจาเรื่องความช่วยเหลือด้านวิชาการในแนวทางการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในประเทศไทย และได้ขอให้ IRENA ดำเนินโครงการศึกษาประเมินความพร้อมด้านนโยบายพลังงานทดแทนของไทย ในการนี้ IRENA ร่วมกับ พพ. จึงได้จัดให้มีการประชุมดังกล่าว เพื่อให้ความรู้ที่ได้จากการศึกษาประเมินแผนและนโยบายด้านพลังงานทดแทนของไทยเบื้องต้น และการเผยแพร่การจัดทำแผนงานด้านพลังงานทดแทนของไทย หรือที่เรียกว่า REmap เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537