ข่าวและประกาศ >> ข่าวภูมิภาค
โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา เข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานพลังงาน
share facebook
ศบ.9 (จ.นครศรีธรรมราช)
ให้การต้อนรับคณะครู นักเรียน(ระดับปฐมวัย)และผู้ปกครองโรงเรียนชุมชนบ้านนาวา อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช เข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) จำนวน 175 คน เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537