ข่าวและประกาศ >> ข่าวผู้บริหาร
พพ. ชูวิสาหกิจชุมชนชาดอยปู่หมื่น ต้นแบบการใช้พลังงานสะอาด
share facebook
นายยศพงศ์ คุปตะบุตร รองอธิบดี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) พร้อมเจ้าหน้าที่ นำคณะสื่อมวลชน เยี่ยมชมความสำเร็จโครงการประยุกต์ใช้พลังงานสะอาดจนประสบความสำเร็จได้รับรางวัลดีเด่นด้านพลังงานทดแทน จากการประกวด Thailand Energy Awards 2016 ณ วิสาหกิจชุมชนชาดอยปู่หมื่น อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเยี่ยมชมโครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้านห้วยแม่แรง ซึ่งดำเนินการโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537