ข่าวและประกาศ >> ข่าวภูมิภาค
เยี่ยมชมต้นแบบเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
share facebook
ศบ.4(จ.หนองคาย) ให้การต้อนรับคณะผู้นำชุมชน ปราชญ์ชุมชน ประชาชน จาก อบต.ด่านศรีสุข อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย เข้าเยี่ยมชมต้นแบบเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2560

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537