ข่าวและประกาศ >> ข่าวภูมิภาค
อบรม "โครงการอบรมอาชีพเสริม เตาเผาถ่าน 200 ลิตร เพื่อการผลิตถ่านหุงต้มและน้ำส้มควันไม้"
share facebook
คุณสัญญา สุขาติพงษ์
จนท.ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ในการอบรม "โครงการอบรมอาชีพเสริม เตาเผาถ่าน 200 ลิตร เพื่อการผลิตถ่านหุงต้มและน้ำส้มควันไม้" ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่
อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
และในกิจกรรมนี้ มีผู้สนใจเข้าร่วม จำนวน 50 คน เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537