ข่าวและประกาศ >> ข่าวภูมิภาค
ให้บริการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทน
share facebook
ศบ.4(จ.หนองคาย) ให้บริการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทน ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้ายโฮมสเตย์สีกาย อ.เมือง จ.หนองคาย(โดยนางดวงไพศรี นิลเกตุ) ได้นำมะเขือเทศแปรรูป มาอบในระบบอบแห้ง(Green House) เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537