ข่าวและประกาศ >> ข่าวผู้บริหาร
การประชุมมอบนโยบายการส่งเสริมค่านิยมและวัฒธรรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)
share facebook
นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการส่งเสริมค่านิยมและวัฒธรรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) โดยการประชุมฯ ดังกล่าว นับเป็นการประชุมครั้งแรก ภายหลังที่ อธิบดี พพ. ได้แต่งตั้งคณะทำงานเสริมสร้างค่านิยมและวัฒธรรม ขึ้น ซึ่งคณะทำงานที่ประกอบด้วยตัวแทนจากสำนักต่างๆ ของ พพ. จะทำหน้าที่พัฒนาและสร้างค่านิยมของ พพ. ขึ้นมาใหม่ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบทในปัจจุบัน รวมทั้งมีความสอดคล้องกับนโยบายและการดำเนินงานตามแผนอนุรักษ์พลังงาน และแผนพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก รวมทั้งจะมีการดำเนินงาน ติดตาม ประเมินผล ค่านิยมที่จะจัดทำขึ้นให้มีการนำไปปฏิบัติจริงในหน่วยงาน ณ ห้องประชุมบุญรอด-นิธิพัฒน์ อาคาร7 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537