ข่าวและประกาศ >> ข่าวผู้บริหาร
แถลงผลการดำเนินงาน“โครงการศึกษาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงานในระบบน้ำเสียของโรงงานควบคุม”
share facebook
นายดนัย เอกกมล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธาน การสัมมนาแถลงผลการดำเนินงาน " โครงการศึกษาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงานในระบบน้ำเสียของโรงงานควบคุม” เพื่อแถลงผลการดำเนินงานตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา และเปิดโอกาศให้ผู้ประกอบการ ผู้ผลิต รวมถึงผู้จำหน่ายและนำเข้าเทคโนโลยีด้านการอนุรักษ์พลังงานในระบบบำบัดน้ำเสียได้พบปะและรับทราบข้อมูลและผลของการดำเนินโครงการดังกล่าว นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและลงทุนในโรงงานอุตสาหกรรม โดยใช้กลไก ESCO หรือแหล่งเงินทุนอื่น เพื่อประยุกใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ในการอนุรักษ์พลังงานของระบบบำบัดน้ำเสียอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ พพ. ได้มีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับ บริษัทซึ่งเป็นโรงงานอุตสาหกรรมตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จ จากการเข้าร่วมโครงการกับ พพ. ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการประหยัดพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537