ข่าวและประกาศ >> ข่าวผู้บริหาร
เยี่ยมชมการผลิตพลังงานชีวมวล เพื่อใช้ในโรงอบลำไย
share facebook

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) โดย นายนาวิน นาคนาวา ผู้อำนวยการกลุ่มประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยอาสาสมัครพลังงาน (อส.พน) จังหวัดเชียงราย และคณะผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้าเยี่ยมชมการผลิตพลังงานชีวมวล เพื่อใช้ในโรงอบลำไย ของบริษัท วินฟู้ด 777 จำกัด อ.เทิง จ.เชียงราย ซึ่งเป็นผู้ผลิตลำไยอบแห้งส่งออกกว่า 12,000 ตันต่อปี ซึ่งปัจจุบันใช้ไม้ฟืนเป็นเชื้อเพลิงอบแห้งกว่า 5,000 ตันต่อปี และกำลังมีโครงการจะเปลี่ยนไปใช้ชีวมวลอัดเม็ด
โรงงานแห่งนี้ เป็นสถานประกอบการที่ได้รับการอบรมความรู้ความปลอดภัยจากการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน ซึ่งเป็นโครงการที่ พพ.ร่วมกับ คณะวิศกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ อสพน.ในพื้นที่ ออกเผยแพร่ความรู้ฯ ในสถานประกอบการกว่า 750 แห่ง ทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 25 มค. 60

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537