ข่าวและประกาศ >> ข่าวภูมิภาค
จัดงานค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน
share facebook
สำนักถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี โดยศูนย์บริการวิชาการที่ 3 จังหวัดมหาสารคาม ได้จัดงานค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560 ในวันที่ 24-26 มกราคม 2560 ณ โรงแรมสยามธาราพาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ค่ายเยาวชนรักษ์พลังงานในครั้งนี้ มีคุณครู และนักเรียนเข้าร่วมจำนวน 78คน จาก 25 โรงเรียนเป็นครู 28 คน นักเรียน 50 คน คุณครูและนักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องของพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานโดยผ่านการทดลองและกิจกรรมสันทนาการ

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537