ข่าวและประกาศ >> ข่าวภูมิภาค
จัดนิทรรศการโครงเสริมสร้างความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสำหรับสถานศึกษา
share facebook
ศูนย์บริการวิชาการที่ 1(จังหวัดปทุมธานี) เข้าร่วมจัดนิทรรศการ และเป็นวิทยากรบรรยายในโครงเสริมสร้างความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสำหรับสถานศึกษา ร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดนครนายก ณ วิทยาลัยการอาชีพนครนายก มีนักศึกษาชั้น ปวส.1 และ ปวช.2 เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 143 คน วันที่ 25 มกราคม 2560

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537