ข่าวและประกาศ >> ข่าวภูมิภาค
เข้าเยี่ยมชมอุทยานพลังงาน
share facebook
กรอ.มน.จ.มหาสารคาม ได้เข้าเยี่ยมชมอุทยานพลังงาน โดย หศบ.3 จ.มหาสารคาม ให้การต้อนรับนำชม เพื่อเป็นแนวทางในการจัดอบรมเยาวชน ในเขตพื้นที่ให้บริการฯ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537