ข่าวและประกาศ >> ข่าวภูมิภาค
นิทรรศการ รณรงค์ สร้างจิตสำนึกการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
share facebook
ศบ.1(จ.ปทุมธานี) จัดนิทรรศการ รณรงค์ สร้างจิตสำนึกการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ร่วมกับ โรงเรียนบางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เข้าร่วมงานค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวน 400 คน เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537