ข่าวและประกาศ >> ข่าวภูมิภาค
นิทรรศการ "พลังงานนำชีวิต สู่เศรษฐกิจพอเพียง ถวายอาลัยพ่อหลวง Open House "
share facebook
ศบ.5(จ.ขอนแก่น)ได้จัดกิจกรรมการถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิต และจัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน "พลังงานนำชีวิต สู่เศรษฐกิจพอเพียง ถวายอาลัยพ่อหลวง Open House " ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 5 (จ.ขอนแก่น) ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก ท่านพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าพระ เป็นประธานในพิธีเปิด นายสำราญ ปทุมานนท์ ผถผ. และหศบ.3/หศบ.4 ได้ให้เกียรติเข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย รวมทั้งผู้แทนพลังงานจังหวัดขอนแก่น,หัวหน้าส่วนราชการ,นักเรียน/นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 389 คน เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537