ข่าวและประกาศ >> ข่าวภูมิภาค
เยี่ยมชมฐานการเรียนรู้เทคโนโลยีพลังงาน
share facebook
หศบ.4 (จ.หนองคาย) และเจ้าหน้าที่ฯ ให้การต้อนรับพร้อมให้ความรู้และนำคณะศึกษาดูงานจาก สนง.พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 45 คน เข้าเยี่ยมชมฐานการเรียนรู้เทคโนโลยีพลังงาน เมือวันที่ 19 ธ.ค.59

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537