ข่าวและประกาศ >> ข่าวภูมิภาค
ศึกษาดูงานฐานเรียนรู้เทคโนโลยีพลังงาน
share facebook
ศบ.10 (ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 จ. พิษณุโลก) ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก สนง.พลังงานจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 32 คน โดยมีฐานเรียนรู้เทคโนโลยีพลังงานของ ศบ.10 ที่ได้รับความสนใจมากเป็นพิเศษ คือฐานระบบบริหารจัดการขยะเชื่อมโยงพลังงานทดแทนและเกษตรอินทรีย์ และฐานระบบสาธิตการผลิตถ่านเพื่อสุขภาพและอาชีพชุมชน ซึ่งเป็นเตาเผาถ่านที่สามารถผลิตถ่านคาร์บอนบริสุทธิ์ได้ ทำให้มีผู้สนใจต้องการศึกษาเรียนรู้จำนวนมาก เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 59

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537