ข่าวและประกาศ >> ข่าวภูมิภาค
ศึกษาดูงาน ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
share facebook
อาจารย์ Dr.เสาวพจน์ รัตนบุรี ผอ.โรงเรียนบ้านควนประ อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช นำคณะครู และนักเรียน จำนวน 114 คน เข้าศึกษาดูงาน ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) ในการนี้ นายอำนวย อ๋องสุทธิ์ หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ 9 และ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ให้การต้อนรับพร้อม ให้ความรู้ และนำคณะฯ เยี่ยมชม ในแต่ละฐานการเรียนรู้ เมื่อวันที่ 16 ธ.ค.59

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537