ข่าวและประกาศ >> ข่าวภูมิภาค
โครงการอนุรักษ์พลังงานในอาคารอุตสาหกรรมเกษตร
share facebook
คุณภูวนาท รัตนบุรี วิทยากรจาก ศูนย์บริการวิชาการที่ 9(จ.นครศรีธรรมราช)บรรยาย ให้ความรู้ใน "โครงการอนุรักษ์พลังงานในอาคารอุตสาหกรรมเกษตร" ณ ห้องประชุมคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 15 ธ.ค.59

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537