ข่าวและประกาศ >> ข่าวภูมิภาค
จัดแสดงนิทรรศการและสาธิตการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
share facebook
ศบ.9 (จ.นครศรีธรรมราช) จัดแสดงนิทรรศการและสาธิตการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน พร้อมชี้แจง ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ อนุรักษ์พลังงานในศาสนสถาน ณ วัดตโปทาราม ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมือง จ.ระนอง ในการนี้ รองเจ้าอาวาสวัดตโปทาราม (พระมหาเจษฎา สิริวณฺโณ) ให้เกียรติเป็นประธาน และ หศบ.9 (จ.นครศรีฯ) นายอำนวย อ๋องสุทธิ์) กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการฯ มีภิกษุ,สามเณร,แม่ชี เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 47 รูป พร้อมนี้ สำนักงานพลังงานจังหวัดระนอง โดย ท่าน ธเนตธนาวุฒิ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ 14-15 ธ.ค.59

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537