ข่าวและประกาศ >> ข่าวภูมิภาค
งานค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1
share facebook
ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี)สังกัดสำนักถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี ได้จัดงานค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1 โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งหมด 25 โรงเรียน เป็นคุณครู 32 คน นักเรียน 50คน ในการเข้าค่ายครั้งนี้ คุณครูและนักเรียนได้รับความรู้เรื่องพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ผ่านการทดลองและกิจกรรมสันทนาการต่างๆ ณ โรงแรมวังยาวริเวอร์ไซด์รีสอร์ท ตำบลสาริกา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ในระหว่างวันที่ 7-9ธันวาคม 2559

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537