ข่าวและประกาศ >> ข่าวภูมิภาค
จัดแสดงนิทรรศการและสาธิตการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
share facebook
ศบ.9 (จ.นครศรีธรรมราช)
จัดแสดงนิทรรศการและสาธิตการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน พร้อมชี้แจง ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับกำลังพลในค่ายทหาร ณ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 25 ค่ายเขตอุดมศักดิ์ จ.ชุมพร ในการนี้ ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 25 (พ.ท.ณรรคพล เขียนค้างพลู)ให้เกียรติเป็นประธาน และ ท่าน ผอ.สำราญ ปทุมานนท์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการฯ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 100 คน พร้อมนี้ สำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพร โดย ท่าน ทองรัตน์ วรรณนุช และคณะฯ โดยนำรถ Mobile เข้าร่วมจัดนิทรรศการในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ 23 พ.ย.59

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537