ข่าวและประกาศ >> ข่าวภูมิภาค
กิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี"

วันที่22 พ.ย. 2559 share facebook
ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จ.อุบลฯ) เข้าร่วมกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี" กิจกรรมปฏิญาณตน เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ณ ที่ว่าการอำเภอสำโรง อ.สำโรง จ.อุบลฯ เเมื่อสร็จสิ้นกิจกรรมแล้ว ทุกคนช่วยกันพัฒนาศูนย์ฯเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ เมื่อวันที่ 22 พ.ย.59

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537