ข่าวและประกาศ >> ข่าวภูมิภาค
ติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ ตชด.ปี 2557
share facebook
คุณสำราญ ปทุมานนท์ ผถผ. คุณอำนวย อ๋องสุทธิ์ หศบ.9 และผู้รับผิดชอบโครงการฯ เข้าพื้นที่ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ ตชด.ปี 2557 ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 417 จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 59

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537