ข่าวและประกาศ >> ข่าวผู้บริหาร
พพ. จัดสัมมนา “DEDE : Awareness Training Organization – สำนึกรักองค์กร”
share facebook
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จัดสัมมนา "สำนึกรักองค์กร (DEDE : Awareness Training Organization )” กิจกรรมภายใต้โครงการเผยแพร่องค์ความรู้ สร้างความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเพื่อก้าวไปสู่หน่วยงานที่เป็นองค์กรฐานความรู้ (Knowledge Base) และศูนย์กลางในการผลักดันพัฒนาด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน โดยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถสร้างทักษะการสื่อสารที่ดี การคิด วิเคราะห์ด้วยตนเอง ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการสื่อสารของตนเอง ในชีวิตประจำวัน ในการทำงานกับองค์กรและสังคมให้บรรลุจุดมุ่งหมาย อย่างมีประสิทธิภาพ ณ โรงแรม โอเชี่ยน มารีน่า พัทยา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่16 – 17 พ.ย. 59

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537