ข่าวและประกาศ >> ข่าวผู้บริหาร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าตรวจเยี่ยมกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)
share facebook

พลเอก อนันตพร กาญจนรันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าตรวจเยี่ยมกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เนื่องจากเป็นการเริ่มต้นปีงบประมาณใหม่ ประจำปี 2560 และเพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน จึงเห็นควรให้ผู้บริหาร ข้าราชการ พพ. เข้าร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเสนอความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและแผนอนุรักษ์พลังงานที่ พพ. ได้รับมอบหมาย
พลเอก อนันตพร ยังได้เน้นถึงเรื่องกฎหมายด้านพลังงานที่ต้องเสนอข้อเท็จจริงและความถูกต้อง ประกอบกับหมั่นนำเสนอข้อควรรู้ทางด้านกฎหมาย เพื่อให้ประชาชนสามารถปรับตัวได้ทันต่อเหตุการณ์ พร้อมชี้แนะแนวทางโครงสร้างในการทำงาน ควรให้ความรู้ข้อมูลด้านอื่นแก่คนในองค์กรด้วยการพัฒนาบุคลากรทั้งภายในและภายนอก มีการส่งเสริมด้านทุนการศึกษาและการฝึกอบรม สัมมนา ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2559

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537