ข่าวและประกาศ >> ข่าวผู้บริหาร
อบรม วิทยาการตัวคูณ
share facebook
นายยศพงศ์ คุปตะบุตร รักษาราชการแทนรองอธิบดี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดการอบรม "วิทยากรตัวคูณ ครั้งที่ 2” โครงการรณรงค์ความปลอดภัยจากการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน โดยมีอาสาสมัครพลังงาน จากทั่วประเทศ จำนวน 150 คน เข้าร่วมอบรม ณ โรงแรมเชียงใหม่ ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537