ข่าวและประกาศ >> ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง >> ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมแซมถนนเพื่อบำรุงรักษา โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยประทาว ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 1 โครงการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่ 17/2560)

วันที่ 28 ต.ค. 2559 share facebook
 
  เอกสารแนบ
Download(File)
ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมแซมถนนเพื่อบำรุงรักษา โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยประทาว ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 1 โครงการ
TOR ซ่อมแซมถนน โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยประทาว จังหวัดชัยภูมิ
ราคากลาง ซ่อมแซมถนน โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยประทาว จังหวัดชัยภูมิ
แบบงานซ่อมแซมถนนโครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยประทาว
ข้อกำหนดรายละเอียดด้านเทคนิค (1)
ข้อกำหนดรายละเอียดด้านเทคนิค (2)
ข้อกำหนดรายละเอียดด้านเทคนิค (3)
เอกสารภาคผนวก
ใบเสนอราคา BOQ
งานซ่อมแซมถนนเพื่อการบำรุงรักษา (ปริมาณงาน และราคาต่อหน่วย (ราคากลาง))
แบบซ่อมแซมถนน
แบบ BOQ 1

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537