ข่าวและประกาศ >> ข่าวผู้บริหาร
ชี้แจงโครงการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ ในโรงพยาบาลของรัฐ (Matching Fund)
share facebook
นายดนัย เอกกมล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ชี้แจงวัตถุประสงค์ และแนวทางการดำเนินงาน "โครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ ในโรงพยาบาลของรัฐ (Matching Fund)” ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม2559

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537