ข่าวและประกาศ >> ข่าวผู้บริหาร
การประชุมรับฟังความคิดเห็นในการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพพลังงาน และข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมตรวจประเมินการใช้พลังงาน ครั้งที่ 3
share facebook
นายดนัย เอกกมล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นในการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมตรวจประเมินการใช้พลังงาน ครั้งที่ 3 เรื่อง เกณฑ์ระบบกรอบอาคาร ทั้งนี้เพื่อศึกษา ปรับปรุงยกระดับเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพของอาคารใหม่ตามแผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี ของกระทรวงพลังงาน และพัฒนาเครื่องมือที่จะใช้ในการประเมินค่าประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร (โปรแกรม BEC) ให้ทันสมัยเป็นที่ยอมรับ สะดวกในการใช้งานในอนาคตต่อไป ณ ห้องบำรุงเมือง ชั้น 4 โรงแรม เดอะทวินทาวเวอร์ เมื่อวันนี้ 19 ตุลาคม 2559

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537