ข่าวและประกาศ >> ข่าวผู้บริหาร
การสัมมนาวิชาการ โครงการศึกษาเกณฑ์การใช้พลังงานในบ้านพักอาศัยและสร้างต้นแบบบ้านประหยัดพลังงาน
share facebook
นายดนัย เอกกมล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดการสัมมนาวิชาการ โครงการศึกษาเกณฑ์การใช้พลังงานในบ้านพักอาศัยและสร้างต้นแบบบ้านประหยัดพลังงาน ในการสัมมนาวิชาการครั้งนี้มีการบรรยายถึงการนำเสนอร่างเกณฑ์การใช้พลังงานในบ้านพักอาศัย และสร้างต้นแบบบ้านประหยัดพลังงานที่เหมาะสมกับประเทศไทย โดย ผศ.รุ่งโรจน์ วงศ์มหาศิริ , ดร.ชญาณิน จิตรานุเคราะห์ , ดร.ณรงค์ฤทธิ์ จินต์จันทรวงศ์


ทั้งนี้เพื่อศึกษาและพัฒนาเกณฑ์การใช้พลังงานในบ้านอยู่อาศัย สำหรับพื้นฐานข้อมูลอ้างอิงในการส่งเสริมเรื่องบ้านประหยัดพลังงาน และรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องจากหลากหลายสาขาอาชีพ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน นักวิชาการและผู้ประกอบการ ซึ่งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ จะนำมาใช้ในการปรับปรุง ให้การศึกษาในครั้งนี้ให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น ตรงกับเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไป ณ ห้องมิ่งเมือง ชั้น 4 โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพฯ วันที่ 5 ตุลาคม 2559

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537