ข่าวและประกาศ >> ข่าวผู้บริหาร
ก้าวสู่ปีที่ 15 กระทรวงพลังงาน
share facebook
พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในการแสดงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ และทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงพลังงาน ครบรอบ 14 ปี โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม ณ อาคาร บี ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2559

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537