ข่าวและประกาศ >> ข่าวผู้บริหาร
เริ่มแล้ว!การประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน ครั้งที่ 34 ที่กรุงเนปิดอว์ ประเทศเมียนมา โดยมีรัฐมนตรีด้านพลังงานจากประเทศสมาชิก 10 ประเทศ เข้าร่วมการประชุม
share facebook

(21ก.ย2559.กรุงเนปนีดอ เมียนมา) พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน ครั้งที่ 34 ครั้งนี้ เป็นการประชุมภายใต้หัวข้อ Toward Greenner Community with Cleaner Energy ซึ่งมีเป้าหมายร่วมกันในประเทศสมาชิกในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนสู่ภูมิภาคพลังงานสะอาด และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีแถลงการณ์ร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านพลังงานจำนวน 4 ฉบับ ประกอบด้วย แถลงการณ์ของรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน 10 ประเทศครั้งที่ 34 แถลงการณ์ร่วมรัฐมนตรีด้านพลังงาน+3 คือจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ครั้งที่13 แถลงการณ์ร่วมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงานเอเซียตะวันออกครั้งที่ 10 และแถลงการณ์ร่วมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงานและทบวงการพลังงานระหว่างประเทศครั้งที่6
สำหรับถ้อยแถลงของรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน มีสาระสำคัญ คือ การมุ้งเน้นการขับเคลื่อนเรื่องพลังงานทดแทน และเป้าหมายลดความเข้มข้นของการใช้พลังงานของอาเซียน ตามแผนปฏิบัติการว่าด้วยความร่วมมือด้านพลังงานอาเซียน (ASEAN Plan of Action on Energy Cooperation 2016-2025 :APAEC) ที่เน้นเรื่องการส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงาน โดยตั้งเป้าหมายลดความเข้มข้นของการใช้พลังงานในภูมิภาคลง 20% ภายในปี พ.ศ.2563 และ30% ในปี พ.ศ.2573 และเพิ่มการใช้พลังงานทดแทนเป็น23% ในปี 2568
นอกจากนั้นด้านการเชื่อมโยงโครงข่าย จะมีการเชื่อมต่อท่อส่งก๊าซแบบทวิภาคี 6 ประเทศ รวมความยาว 3,673 กิโลเมตร และดำเนินการสถานีเปลี่ยนก๊าซธรรมชาติเหลวให้เป็นก๊าซ 6 สถานี กำลังผลิต 22.5 เมตริกตันต่อปี และที่สำคัญจะมีการขยายการเชื่อมโยงระบบสายส่งไฟฟ้าอาเซียน (ASEAN Power Grid :APG ) กว่า 1,700 เมกะวัตต์ รวม 8 โครงการ

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537