ข่าวและประกาศ >> ข่าวรับสมัครงาน >> ประกาศเกี่ยวกับการรับโอนข้าราชการ
การประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง เพื่อบบรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ

วันที่ 22 ก.ย. 2559 share facebook
 
 
รายชื่อผู้สอบผ่านฯ
หน่วยที่ 1 ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
หน่วยที่ 2 ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
หน่วยที่ 3 ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (ไฟฟ้า)
หน่วยที่ 4 ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (เครื่องกล)
หน่วยที่ 5 ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (อิเล็กทรอนิกส์)

โดยผู้สอบผ่านการสอบฯ ภาค ข. ได้โปรดอ่านรายละเอียดของประกาศฯ อย่างครบถ้วนด้วย

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537